home

Rob Kern is een zeer ervaren, zelfstandig gevestigde psychotherapeut, gespecialiseerd in inzichtgevende individuele en relatietherapie, ingeschreven in het BIG-register.

Misschien voelt u een drempel om in psychotherapie te gaan. Dat is niet nodig, iedereen kan op een bepaald moment in het leven hulp gebruiken. Maar niet elk probleem is geschikt voor behandeling in een privé-praktijk. Zware psychiatrische problematiek kan bijvoorbeeld beter door de GGZ behandeld worden.

Kern Psychotherapie is onder meer gespecialiseerd in de behandeling van:
individuele en relatieproblemen
angst en depressie
problemen rondom werk en burnout
problemen van studenten
emotionele problemen
trauma- en rouwverwerking
problemen met betrekking tot zingeving en identiteit
opvoedingsproblemen.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts voor specialistische GGZ. Daarmee wordt de behandeling vergoed door uw ziektekostenverzekering via het basispakket, mits de psychotherapeut geregistreerd staat in het BIG-register. De BIG-registratie verzekert u ervan dat de psychotherapeut goed opgeleid en deskundig is. Er is geen eigen bijdrage voor psychotherapie. U betaalt wel uw eigen risico.

Bel voor informatie en een telefonische screening: 015-2126006.

Deze praktijk is niet geschikt voor mensen die geregeld in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. Deze praktijk biedt ook geen behandeling voor mensen met dementie, psychosen en verslavingsproblematiek.

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. De therapie bestaat meestal uit gesprekken met een deskundige hulpverlener, een BIG-geregistreerde psychotherapeut. De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin of groep).

De problemen waarvoor mensen in therapie gaan zijn heel verschillend. Zij kunnen bijvoorbeeld last hebben van angsten, depressies, verslaving(en), fobieën of dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

De psychotherapeut helpt nare ervaringen en feiten anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is psychische klachten en problemen op te heffen of zodanig te verminderen dat de cliënt er minder last van heeft.

Deze site bevat belangrijke informatie voor cliënten en verwijzers:

 > Erkende BIG psychotherapie <