IndicatieEerstelijns en tweedelijns GGZ

In de GGZ worden hulpverleners onderscheiden in de eerste lijn en in de tweede lijn.

De eerstelijnszorg:
Cliënten met lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts, gezondheidspsycholoog of eerstelijnspsycholoog.

Vanuit de basisverzekering worden 8 sessies eerstelijns psychologische zorg geheel of voor een groot deel vergoed. Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering worden daar nog vier of meer sessies aan toegevoegd. Zie daarvoor het overzicht van zorgpolissen per verzekeraar op www.kiesbeter.nl/Zorgverzekeringen/polisvanverzekeraar/gewensteverzekeraars/. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

De tweedelijnszorg:
De psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de psychiater werken in de eerste en de tweede lijn. Zij behandelen (ook) cliënten met zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Veel psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn tevens gezondheidspsycholoog en/of eerstelijnspsycholoog.

De duur van behandelingen in de tweede lijn varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.

De psychotherapeutische en de psychiatrische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland in aanmerking kan komen. Ook voor vergoeding van een tweedelijnsbehandeling is een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Let op: dat moet een verwijzing voor specialistische GGZ zijn.