indicatie psychotherapie

Eerstelijns en tweedelijns GGZ
In de GGZ worden hulpverleners onderscheiden in de eerste en in de tweede lijn.

Eerstelijnszorg
Cliënten met lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts, de gezondheidszorgpsycholoog of de eerstelijnspsycholoog.
Vanuit de basisverzekering worden 5 sessies eerstelijnspsychologische zorg geheel of voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt hiervoor een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Tweedelijnszorg
De psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de psychiater werken in de tweede lijn. Zij behandelen (ook) cliënten met zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen.

De duur van behandelingen in de tweede lijn varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling. Psychotherapeutische en psychiatrische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Ook voor vergoeding van een tweedelijnsbehandeling is een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig.
De Praktijk heeft contract met de meeste verzekeraars
Zilveren Kruis,CZ,Multizorg etc. VGZ,Friesland